Cartea, pâinea cea de toate zilele a culturii

Oameni de toate vârstele din toate categoriile sociale și profesionale au fost antrenați în activitatea de creație materială și spirituală pe care o presupune literatura. Continuând tradiția milenară a poporului, pentru care cartea a fost piatra de temelie pe care s-a construit societatea românească multilateral dezvoltată, târgul de carte Alba Neagra Transilvană a adunat la standuri zeci de mii de iubitori ai lecturii, majoritatea copii și tineri, un semn că viitorul cultural al țării noastre este pe mâini bune.

Acest veritabil creuzet în care se formează talente încă de la cele mai fragede vârste are rădăcinile adânc înfipte în seva culturală a acestor meleaguri. Denumirea Alba Neagra însăși arată deschiderea și spiritul novator, deoarece promovează înțelegerea faptului că Transilvania se joacă la intersecția interculturală între România și țara vecină și prietenă, Ungaria.

În viziunea organizatorilor de la Biblioteca Județeană, târgul reprezintă o matriță spirituală în care toarnă materia primordială a omului nou, modelând noua personalitate. La el participă amatori aparținând colectivelor artistice din căminele culturale, din cluburile sindicale, din cercurile de copii și tineret, precum și armatei și poliției. El contribuie într-o mare măsură necesităților de educare a maselor, a tineretului, în spiritul concepției revoluționare a partidului, asigurând tuturor activităților și spectacolelor un pronunțat caracter militant, novator, angajant în scopul lărgirii orizontului de cunoaște al maselor, de înarmare cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, de participare activă și conștientă a acestora la înfăptuirea sarcinilor economico-sociale în plan teritorial.

Alba Neagra Transilvană ilustrează elocvent potențialul creator al clasei noastre muncitoare, forța economiei naționale aflate în plin proces de modernizare, politica consecventă a Albei liberale de extindere a colaborării și cooperării reciproc avantajoase cu toate județele țării.

Săptămâna târgului a fost una pe care instituțiile de învățământ au declarat-o școala altfel. Învățătorii și profesorii, însoțiți de mii de elevi, au luat cu asalt standurile, cumpărând cărți care vor planta semințe în mințile lor fragede, semințe ce vor încolți și vor da naștere unor oameni de bază ai societății, pregătiți să preia țara din mâinile grijulii ale actualilor conducători ce mustesc de cultură, ducând-o mai departe, pe noi culmi de civilizație și progres.

De altfel, mai marii orașului și ai județului au fost prezenți la eveniment, unde nu s-au limitat doar la a ține discursuri pline de povețe de viață, ci au cumpărat cărți de la toate editurile prezente, cărți pe care le vor dona persoanelor defavorizate. Pentru că, așa cum se știe, președintele consiliului județean, prefectul, primarul, vicepreședinții, viceprimarii și consilierii, adică cei aflați în frunte, trebuie să dea exemplu! Dacă ei cumpără, dacă ei sprijină cultura prin ceea ce fac, la fel vor face și cei pe care-i păstorim, a spus Tătucul municipiului, europarlamentar de renume mondial. Întrebat care este cartea lui preferată, el a indicat „Din lumea celor care nu cuvântă”, din care a și recitat pe de rost pasaje întregi. Când cuvântă toți, nimeni nu ascultă și nu face, și-a justificat alegerea farul călăuzitor al urbei. Trebuie să fie o singură voce, care să se facă auzită de către toți. Doar așa se poate construi o societate #smart.

Cu ocazia evenimentului, s-au discutat probleme stringente privitoare la viitorul cincinal literar. S-a propus înființarea unor ateliere de creație și instituirea unui sistem de burse care să permită celor mai talentați scriitori ai județului să devină repere ale literaturii române și universale, personalități de renume mondial care să ducă dulcele grai românesc până în cele mai îndepărtate colțuri ale globului.

La finalul evenimentului, organizatorii au raportat o cifră record a vânzărilor, de peste 50 de milioane de lei, un indicator al faptului că România are o strategie coerentă, câștigătoare, de sprijinire a culturii, că se văd rezultatele programelor inițiate și susținute de autorități pentru promovarea și sprijinul lecturii. Așa cum spunea președintele consiliului județean în campania electorală: Pe masa fiecărui locuitor al județului trebuie să se afle o pâine și o carte, deoarece cartea este pâinea cea de toate zilele a culturii. Doar așa vom putea crește niște oameni educați, care să aducă plus-valoare acestei țări, căci nimeni nu-și dorește o țară condusă de inculți.

Nu putem încheia fără să rostim îndemnul tradițional, ce vine din negurile istoriei acestui atât de încercat neam:

„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”

0 0 Votează
Article Rating
Înscrie-te
Notificare de la
0 Comments
Răspunsuri în text
Vezi toate comentariile