În dialog sincer cu Mircea H, întâiul fiu al județului Alba

  • de

Dragi cititori și oameni ai muncii, vă prezentăm în  exclusivitate  exclusivă un dialog pe care colectivul redacțional l-ar fi putut purta cu întâiul fiu al județului, promotor al bunăstării între oameni și păcii între popoare, liderul iubit al partidului și primul om pe care patria noastră, județul Alba, l-a dat Bruxelles-ului și Europei, pentru progresul și dezvoltarea necontenită a întregii națiuni europene, a tuturor popoarelor partenere și prietene!

Stimate tov. Mircea H, în primul rând permiteți-ne să vă felicităm pentru faptul că existați, pentru că  ați acceptat să purtați acest dialog sincer și din suflet cu noi, pentru tot ce ați făcut și veți face pentru oamenii muncii, pentru societatea noastră multilateral dezvoltată, în care fiecare om își găsește locul, așa cum este el cu înțelepciune dinainte stabilit.

Mircea H.: Așa este.

Stimate tov. Mircea H, nu e așa că, atâta timp cât ați păstorit peste destinele orașului nostru, cât timp v-ați sacrificat existența pentru bunăstarea locuitorilor acestui oraș muncitoresc, totul a decurs așa cum trebuie, așa cum a fost planificat iar toate problemele și-au găsit rezolvare în mod rapid și eficient?

Mircea H: Așa este.

Dacă ne permiteți, tov. Mircea H, nu este așa că prin eforturile necontenite pe care le-ați depus în slujba orașului, multe, foarte multe, nenumărat de multe milioane spre miliarde de sume de bani, în valută, au fost atrași și investiți în orașul și județul pe care cu atâta pricepere îl conduceți?

Mircea H: Așa este.

Nu este așa că, de când ați ajuns să reprezentați cu atâta mândrie și profesionalism județul nostru în cele mai înalte foruri de la nivel european, ceilalți reprezentanți ai popoarelor vecine și prietene au început să vorbească limba română iar întregul Parlament European este fascinat de cultura și minunata noastră limbă care, nu este așa?!, e o veritabilă comoară?

Mircea H: Așa este.

Nu este așa că chiar și în aceste clipe, în care greutățile și problemele întregului continent vă stau pe umeri și, cu pricepere și îndemânare, găsiți soluțiile optime, aveți totuși timp pentru a căuta rezolvare  la  puținele și micile probleme care au rămas  în urma epocii de aur în care ne-ați condus spre cele mai înalte culmi ale dezvoltării?

Mircea H: Așa este.

Nu este așa că drumul nostru european, că destinul nostru de popor lider între popoare, de promotor al culturii și păcii și bunăstării în lume, nu ar fi fost niciodată posibil fără eforturile necontenite, munca și dăruirea de sine a dumneavoastră și a partidului?

Mircea H: Așa este.

Nu este așa că, precum un lider iubitor de oameni, un om care se dăruiește până la limita suportabilului și practic se jertfește pe altarul bunăstării semenilor, fără a ține cont de propria persoană, care-și riscă sănătatea și viața însăși, fără oameni ca dumneavoastră nu ar fi posibil progresul  în lume iar societatea noastră nu ar mai avea o călăuză înspre viitorul luminat?

Mircea H: Așa este.

Nu este așa că, dintre toate limbile popoarelor, limba română este cea mai frumoasă și mai poetică și mai deosebită, potrivită atât pentru literatură cât și pentru domeniul tehnic, iar din cauza asta ați decis să fie singura limbă pe care o vorbiți, cu toate că, dacă v-ați fi dorit, ați fi putut vorbi în cel puțin 10 limbi de circulație internațională și zonală?

Mircea H: Așa este.

Nu este așa că dacă marile puteri ale lumii ar fi apelat la priceperea și îndemânarea dumneavoastră, cursul leu-euro și leu-dolar ar fi fost mult mai bun, mai în favoarea românilor, păstrând în același timp și unul favorabil țărilor celelalte, pentru că doar dumneavoastră ați fi putut face în așa fel încât toată lumea să fie câștigătoare?

Mircea H: Așa este.

Nu este așa că în ciuda acuzelor pe care elementele destabilizatoare, plătite de  marea finanță mondială și de fel și fel de organizații oculte și agenturi străine care nu ne vor binele, Alba Iulia, România și chiar Europa, vor continua pe calea progresului către bunăstare, pentru a ajunge din urmă și depăși America, prin intermediul eforturilor necontenite pe care le faceți și prin inegalabilul talent de care dați dovadă în ultimii ani?

Mircea H: Așa este.

Nu este așa că fără aportul partidului și, în mod special, al dumneavoastră în calitate de lider și conducător al partidului, nimic din  toate bucuriile pe care astăzi ni le oferă societatea multilateral dezvoltată, știința și tehnica cu toate elementele ei, nu ar fi fost posibile?

Mircea H: Așa este.

Nu este așa că dușmanii partidului, elementele destabilizatoare, care s-au infiltrat în toate straturile societății, spre a destabiliza pacea și liniștea, spre a ne opri din progresul către cele mai înalte culmi ale dezvoltării, vor fi identificați și puși să plătească prețul corect?

Mircea H: Așa este.

În final, stimate tov. Mircea H, permiteți-mi să vă felicit și să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru oamenii simpli care vă apreciem și iubim cu mândrie proletară. Și, cu încuviințarea dumneavoastră, tov. Mircea H, dacă e posibil, o ultimă întrebare, nu e așa că apa este udă?

Mircea H: Așa este.

4 1 Votează
Article Rating
Înscrie-te
Notificare de la
0 Comments
Răspunsuri în text
Vezi toate comentariile