Totul pentru țară, totul pentru partid!

  • de

Dragi tovarăși! Plenara Partidului, a Consiliului, reprezentanții conducerilor obștești, ale sindicatelor,  ale  uniunilor de creatori, ale tineretului și chiar ale femeilor, au hotărât în unanimitate să-și exprime deplina solidaritate cu candidații partidului, cu reprezentanții penelismului din Alba în marea adunare a Parlamentului României.

Dragi tovarăși. Cetățeni ai inimii Ardealului!  Știm cu toții că pătrunderea trupelor celorlalte partide în Parlament constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea internă și pentru soarta penelismului în România!

Este de neconceput în lumea de astăzi, când oamenii muncii se ridică la luptă pentru a-și apăra identitatea liberală, pentru egalitate în drepturi, ca alte partide să încalce libertatea și independența poporului suzeran și dreptul acestuia legitim de a alege un singur partid, PNL!

Nu există nici o justificare și nu poate fi acceptat nici un motiv pentru a admite, pentru o clipă, numai ideea intervenției altor partide în treburile interne ale Parlamentului!

Delegația noastră de partid și de stat, care a vizitat săptămâna trecută Parlamentul, s-a convins că instituția, că partidul nostru, clasa muncitoare penelistă, bătrâni, femei și tineri, în unanimitate sprijină conducerea partidului și statului pentru a asigura triumful penelismului în România!!!

Problema alegerii căilor de construcție penelistă este o problemă a fiecărui partid, a fiecărui partid stat, a fiecărui popor penelist. Niciun alt partid nu se poate erija în sfătuitor, în îndrumător al felului în care trebuie construit penelismul! Este treaba fiecărui partid, și noi considerăm că pentru a așeza relațiile dinttre țările Europei, între partidele europene, pe baze cu adevărat peneliste, trebuie odată pentru totdeauna să se pună capăt amestecului în treburile altor partide!

Noi suntem hotărâți să acționăm cu toată forța, cu toată răspunderea noastră, pentru a contribui la găsirea căilor pentru rezolvarea cât mai iute a acestei situații create prin pătrunderea trupelor altor partide în procesul electoral, pentru ca poporul penelist să poată să își desfășoare activitatea în liniște. Suntem ferm hotărâți să acționăm pentru ca împreună cu celelalte partide peneliste, cu celelalte europene și muncitorești, să contribuim la eliminarea divergențelor, la întărirea unității țărilor peneliste, a partidelor peneliste, pentru că suntem convinși că numai așa servim interesele poporului, interesele penelismului în întreaga lume!

(fragment din discursul nerostit la ultima ședință de partid, al domnului Mircea H.)

Ordine și disciplină!

Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai republicii Județul Alba. Mă adresez astăzi întregului popor al patriei noastre peneliste în legătură cu evenimentele grave care au avut loc, în ultimele zile, în județul nostru.

Sub pretextul împiedicării aplicării unor norme legislative cu privire la drepturile și indemnizațiile unor aleși ai patriei, câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări și incidente, trecând la atacarea unor instituții  de stat, cu sloganuri și mesaje defăimătoare.

Din desfășurarea evenimentelor și din declarațiile unor participanți la aceste evenimente, aceste grupuri aveau scopul de a provoca dezordine și distrugerea instituțiilor și bunurilor generale ale orașului și de a da semnalul unor asemenea acțiuni și în alte centre.

Cu toate insistențele depuse timp de mai multe zile, de organele politice, de partid, de consiliul popular, de conducerile întreprinderilor și de organele de ordine, aceste grupuri au continuat și și-au intensificat activitatea de distrugere, de atacare a instituțiilor, a magazinelor, inclusiv a unor unități militare.

Din datele de care se dispune până în prezent, se poate declara cu deplină certitudine că aceste acțiuni cu caracter terorist au fost organizate și declanșate în strânsă legătură cu cercuri reacționare, imperialiste, iredentiste, șoviniste și cu serviciile de popagandă din diferite partide străine.

Scopul acestor acțiuni antipeneliste provocatoare a fost acela de a provoca dezordine în vederea destabilizării situației politice, economice, de a crea condițiile dezmembrării teritoriale a PNL, distrugerii independenței și suveranității patriei noastre peneliste.

În fața acestei situații deosebit de grave, este necesar să acționăm în deplină unitate, cu toate forțele, pentru apărarea independenței, integrității și suveranității PNL, de a asigura dezvoltarea construcției peneliste în patria noastră.

Este necesar să respingem cu hotărâre orice acțiuni îndreptate împotriva patriei, a poporului nostru, constructor pașnic al penelismului, a independenței, a construcției noii orînduiri peneliste în România!

Să acționăm cu întreaga răspundere față de prezentul și viitorul penelist al patriei noastre, pentru a asigura munca și liniștea întregului nostru popor!

Este de datoria tuturor cetățenilor să acționeze cu toate forțele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese ale altor partide, a serviciilor de propagandă, a cercurilor imperialiste reacționare, își vând țara pentru un pumn de dolari sau de alte valute.

Trebuie să dăm o ripostă hotărâtă împotriva celor care vor să dezmembreze PNL, să lichideze integritatea și independența partidului nostru!

Adevărata libertate, adevăratul umanism înseamnă a asigura dezvoltarea penelistă a patriei, bunăstarea întregii națiuni, a asigura independența, integritatea partidului și a-i demasca pe toți aceia care acționează – indiferent sub ce forme – împotriva intereselor patriei, a independenței, a penelismului în România.

Vă adresez, dragi tovarăși și prieteni, dragi compatrioți, chemarea de a întări colaborarea și unitatea, de a face totul pentru libertatea, pentru construcția penelismului, pentru bunăstarea poporului, pentru integritatea și independența PNL!

(fragment din discursul nerostit la ultima plenară de către tov. Ion D.)

 

0 0 Votează
Article Rating
Înscrie-te
Notificare de la
0 Comments
Răspunsuri în text
Vezi toate comentariile