Săptămâna 11

Totul pentru țară, totul pentru partid!

Dragi tovarăși! Plenara Partidului, a Consiliului, reprezentanții conducerilor obștești, ale sindicatelor,  ale  uniunilor de creatori, ale tineretului și chiar ale femeilor, au hotărât în unanimitate să-și exprime deplina solidaritate cu candidații partidului, cu reprezentanții penelismului

Citeste mai departe »

HOROSCOP – Săptămâna 11

Tovarășul Vladimir Astrologelu, director al institutului de cercetări și mișcări ale planetelor, vă planifică următorul horoscop Dragi tovarăși și oameni ai muncii, prin bunăvoința Partidului și cu largul concurs al tovarășului Președinte al Comitetului Central

Citeste mai departe »